0

Б лизо 156 хиляди българи са регистрирани като безработни в бюрата по труда, показват данните на Агенцията по заетостта за март. Оттам отчитат намаление на броя безработни в сравнение с февруари - с 4043 души - както и спрямо същия период на миналата година, като намалението е с над 58 хиляди души. 

През март равнището на регистрираната безработица у нас достига до рекордно ниската стойност от 4,8%, става ясно от съобщението на агенцията.

За същия период от време в бюрата по труда са се регистрирали нови 21 547 безработни. Те са с 2140 повече от февруари, а на годишна база се наблюдава спад от 3632 души. Други 737 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали през изминалия месец.

Агенцията по заетостта отчита увеличение на започналите работа през март - броят им е близо 16 хиляди, което е с над 3 хиляди души повече спрямо февруари. Работа чрез бюрата по труда са намерили и 223 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Най-много от новопостъпилите на работа са в реалната икономика - 60,9%. От тях пък най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 19,8%, следват търговията - 15,2%, хотелиерството и ресторантьорството - 10,2%, селското, горското и рибното стопанство - 8,2%, строителството - 5,5%, държавното управление - 5,5%.

Колкото до субсидираните работни места, за които държавата плаща със средства от различни програми, на такива са били назначени 3356 безработни от рисковите групи. Повечето от тези работни места са финансирани по схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси"

Предоставянето на средства по добре познатата антикризисна мярка 60/40 продължава, напомнят от Агенцията по заетостта. През март по тази процедура са одобрени заявленията на 3188 работодатели за запазване заетостта на близо 68 хиляди работници и служители.

Сред най-търсените от бизнеса професии през месеца са: служители в сферата на персоналните услуги, машинни оператори, шофьори, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия, металурзи, машиностроители.