0

П ожарникарите у нас ще чатят, докато са на работа. Това става възможно с новата интегрирана информационна система за координация и управление на силите и средствата на пожарната служба при регистриране и отчитане на произшествия, която беше представена днес в сградата на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Системата демонстрира Мартин Николов, инспектор в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението. Той показа различните технологични предимства на новата система, включваща картографски изображения, възможност за чат със служителите в реално време, както и интерактивна информация при обработката на получения сигнал посредством различни цветове.

Чрез системата е осигурена интерактивна информация за статута на произшествието, участващите сили и средства и необходимите ресурси за ликвидирането им. Тя позволява чат в реално време в три направления: по произшествия с всички екипи на място, с оперативните единици, с всеки конкретен служител на принципа на месинджър.

Отделно от това, всеки пожарникар може да инсталира на телефона си мобилно приложение, с което ще получава известия за настъпилото произшествие. 

Системата визуализира точното местоположение на възникналия инцидент върху карти в ГИС среда и в реално време. Служителят ще има възможност да включва и изключва различни изображения, налични в картографското описание, като например наличието на мостове и противопожарни кранове.

Инспектор Николов обясни, че в системата произшествията са маркирани с триъгълник в съответен цвят спрямо типа произшествие. Информацията за тях може да бъде въведена по три начина – с ръчно изписване на населено, място, улица, община, номер, с GPS координати и посредством избор на точка на картата чрез подходящ мащаб. Тогава картата автоматично генерира списък от адреси. 

Визуализират се и наличните свободни оперативните единици – пожарникари и противопожарни коли. Той посочи, че е разработен панел с база данни за служителите на ГДПБЗН, която проследява 37 параметри от досиетата на служителите, сред които дори и тяхната кръвна група, валидност на документ за управление на моторно превозно средство.

Предвижда по-нататъшна интеграция на новата система с тази на телефон 112, което ще позволи при отчитане на произшествието, първоначалната информация за него да се попълва от оператора на телефон 112, посочи инспектор Николов.

Системата ще позволява да се съхранява информация за дежурните служители и да се променя техният график. По този начин в Националния оперативен център и областните оперативни центрове ще разполагат с актуална информация за наличните дежурни служители. Когато екипът пристигне на мястото на инцидента, в системата автоматично се променя статутът на произшествието като посетено.

Новата система позволява автоматично да се копира и времето на пристигане на произшествието, както и да се види какъв е статутът на служителя и дали е ангажиран в момента. Със звуков сигнал системата ще индикира за настъпило произшествие и служителят ще бъде длъжен да реагира, а ако направи отказ, ще трябва да го мотивира, съобщи БТА.

Старши комисар Красимир Шотаров - директор на дирекция "Оперативни дейности" при ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, заяви, че с тази система ще се намали времето за реакция и своевременно подаване на информация. Той отбеляза, че с мобилното приложение служителите ще могат да следят графиците си и да получават указания в реално време по време на произшествието. По думите му ще са необходими още средства за закупуването на таблети за пожарните автомобили, за да могат самите маршрути да се визуализират.

Системата е разработена по проект за развитие и модернизация на Националния оперативен център и областните оперативни центрове чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания. Той е финансиран  по Фонд „Вътрешна сигурност“ и е на стойност 6 248 781 лв.