0

М инистерството на образованиего публикува отговорите на Националното външно оценяване по математика за 4 клас.

Вижте верните отговорите ТУК

Тестът от малката матура съдържа общо 25 задачи. От тях 18 имат избираем отговор, при 5 е необходим кратък свободен отговор, една задача е с разширен отговор и една с три подусловия.

Резултатите от матурите за четвъртокласниците математика и по български език и литерата ще бъдат обявени до 9 юни.