0

М инистерството на образованието публикува теста и отговорите на задачите от национално външно оценяване по математика. На малката матура във вторник се явиха явиха 52 108 четвъртокласници. 

Те решаваха тест от 25 задачи. От тях 18 са с избираем отговор, като се посочва един от три. Имаше 5 задачи с кратък свободен отговор, на които се записва само решението. Една задача е с разширен свободен отговор – изисква записване на решението и отговора. Текстовата задача е с три подусловия  - записват се решенията и отговорите за трите въпроса.

Оценките от националното външно оценяване се изразяват в брой точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.

Тестът и отговорите на задачите можете да видите  ТУК.