0

З релостниците, подали заявления за участие в държавните зрелостни изпити, ще получат служебните си бележки за допуск до 18 май, съобщават от Министерството на образованието и науката.

Датата е последният ден преди деня на първата матура по български език и литература, която е на 19 май. Втората по важност и масово участие е матурата по математика и тя е на 23 май. В документа за явяване на зрелостен изпит е записано часът и мястото на изпита за всеки абитуриент.

По желание

Допълнителните матури по желание ще се проведат между 26 и 31 май, уточняват от МОН. За тях, началото е сутрин от 8,30 часа и следобед от 14 часа. На 26 май желаещите могат да положат изпит по философия, география и икономика, английски език, биология и здравно образование, френски език, философия и изобразително изкуство. На 29 май са допълнителните матури по история и цивилизации, биология и здравно образование, италиански език, руски език, математика, български език и литература, китайски език, корейски език, руски език, италиански език, румънски език, японски език. Изпитите на 30 май са по предметите математика, информационни технологии, география и икономика, физика и астрономия. Последните матури за така нареченото валидиране на компетентности са на 31 май по немски език, химия и опазване на околната среда, френски език, английски език, испански език, физика и астрономия и информатика.

Промени

Валидирането на компетентности е в някакъв смисъл приравнителен изпит. Той дава възможност на децата, които са учили в чужбина по различни програми, на демонстрират базисните знания по даден предмет. Отнася се и за тези, които се обучават у нас, но съответният предмет не е присъствал в програмата на училището. Те обаче са се образовали по изучаваното съдържание с частни уроци или по някакъв друг начин и сега искат да удостоверят, че нивото им отговаря на изискваните стандарти. Допълнителните зрелостни изпити са възможност и за учениците, които са изучавали предмет като общообразователен, а те искат да докажат знанията си по него като профилиращ. 272-ма младежи са подали заявление до регионалните управления по образование, с които искат да ги допуснат до изпит, посочват от МОН.

Валидирането на компетентности стана факт с приетите промени в Закона за предучилищното и училищно образование. Изпитите се провеждат по реда на допълнителните матури, но се вписват в отделно удостоверение, уточняват от образователното министерство.

Проверка

Всеки зрелостник, който ще държи матура, все още има време да си провери предварително нивото на подготовка. Предложенията са както на живо с възпроизвеждане на реална обстановка, така и онлайн, а и с книжни тестове. Примерно сборник с тестове по философия струва 12 лева. Подобно помагало по математика обаче е между 10 и 15 лева, но книжките са профилирани за отделен сегмент от изпита и трябва да се купят повече от една, средно три.

30 лева пък струва инсценировката на зрелостен изпит по начина, по който ще се проведе в реална обстановка. На младежите се раздават задачите и тестовете, които трябва да решат за времето, с което ще разполагат и на самата матура. 50 лева пък е пробният зрелостен изпит върху целия материал. Той се провежда за четири астрономични часа. Повечето от пробните изпити общо взето приключиха до 6 май, но пък се провеждаха за желаещите през предходните три месеца. Някои от частните обучителни центрове предлагат и „ласт минит“ проверка по български език и литература на 20 май, вероятно за тези, които ще се явяват на допълнителна матура и на 21 май по математика.

Като напълно безплатно е обявено онлайн приложение, което може да се изтегли от интернет. Предложената виртуална матура е по три предмета – български език и литература, география и биология. Резултатите от решените тестове се представят с точки, като 0 точки са за слаб 2, а 7 точки за отличен 6. В приложението има и авторски задачи, които са съобразени с новия материал, изучаван в училище.