0

А кция за опасни играчки стартира Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)  по случай Деня на детето - 1 юни. Инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН ще проверяват детски играчки в търговски обекти на територията на цялата страна.

Целта на кампанията е да се гарантира, че продуктите, които се предлагат на пазара и са предназначени за деца, са безопасни и отговарят на нормативните изисквания.
В рамките на проведената през 2022 г. кампания за Деня на детето са проверени общо 160 броя детски играчки.

От тях при 50 броя продукти са открити несъответствия, като липса на  CE, маркировка за съответствие и наименование и адрес на производител и вносител. Също така е установено предлагане на продукти без инструкции за употреба и информация за безопасност на български език, както и липсващи предупредителни текстове.