0

4108 ученици са допуснати за финалния етап на олимпиадата по английски език. Миналата година са били 3764.

Интересен факт е, че само една ученичка от 9 клас е класирана на националния етап на олимпиадата и ще се състезава сама със себе си. Дамла Риза от езиковата гимназия в Хасково е постигнала 92 точки на областния кръг от възможните 100.

За класиране на областен кръг от общинския училищен кръг са необходими 75 точки. От областен към национален кръг обаче задължителният резултат е минимум 90 точки. Всички, които са се явили и са достигнали 90 точки се изпращат на Националната комисия за арбитраж и остават 120, които се явяват на национален кръг, уточниха от Министерството на образованието и науката.

Участие

Като цяло допуснатите деца от 8 клас, които ще се състезават в националния кръг са 56. Участват ученици от цялата страна, но най-високия резултат от 97 точки са постигнали две момичета от Пловдив и Хасково. 35 пък са десетокласниците, които ще премерят познанията си по английски език, от тях с 97 точки е момче от езиковата гимназия в Ловеч.

При учениците от 11 клас с най-добър резултат е класирана ученичка отново от ПЕГ „Екзарх Йосиф I” в Ловеч. Участниците от тази възрастова група са 10. Зрелостниците пък са 18, а на първо място с 93 точки е класиран младеж от СУ „Цанко Церковски“ в Полски Тръмбеш.

С толкова точки са и две момичета от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ и ПНМГ в Ловеч. За отбелязване е, че след матурата по български език и литература тази по английски език е най-предпочитана от зрелостниците.

Регламент

Олимпиадата по английски език е с продължителност четири астрономически часа. Според учители по този предмет най-трудна за учениците е диктовката. Задачата представлява откъс от художествен или научнопопулярен текст с дължина 18-20 стандартни реда. Текстът се чете три пъти. Първото четене е на целия текст с нормална скорост, при което учениците не пишат.

Второто четене е със скорост за диктуване. При третия прочит се чете отново целият текст с нормална скорост. След приключване на диктовката учениците разполагат с 5 минути за проверка. За всяка грешка се отнема 1 точка от общия брой точки, като общият брой точки от тази задача са 10.

Следват текстове за четене със задачи за проверка на разбирането. Към единия текст са формулирани десет твърдения. Задачата на учениците е да определят всяко твърдение като вярно, грешно или няма информация в текста.

Вторият текст е по-сложен и е с пет параграфа. Учениците трябва да определят всеки параграф към предложено заглавие, като за всеки верен отговор получават по 1 т. В задачата за свързан текст са изпуснати десет думи или фрази в пет изречения.

Предлагат се по четири варианта и участниците в този кръг на олимпиадата трябва да изберат верния. Следва и задача за откриване на грешки, като за нея се дават 25 т. Това е регламентът за осмокласниците. За по-големите ученици сложността се увеличава, като освен диктовката те трябва да дописват изречения според контекста, да избират правилния отговор от предложените варианти на изречения и фрази, да поставят верните, изписани правилно думи на правилните места и др.

Десетокласниците и бъдещите зрелостници имат за задача да напишат и съчинение, като имат възможност да избират между две теми. При диктовката за големите ученици се признава, както британският, така и американският правопис. За тях и съчинението е малко по-дълго, изискват се между 200 и 220 думи.

Дванайсетокласниците пишат есе по цитат от художествено произведение или известна личност в рамките на 270–300 думи. Максималният брой точки, който се присъжда за създаване на текст, е 30.

135 лв. стипендия за отличници в състезания.

135 лв. стипендия се полага на отличниците в олимпиади, международни състезания по науки, спорт или изкуство. Първите трима от всеки образователене етап, класирани на национална олимпиада имат право на финансова поддържка. Парите се отпускат по, така наречаната Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. За децата от общинските училища стипендията се отпуска от кметството, за държавните от МОН, за медалисти от спортни състезания от Министерството на младежта и спорта и за тези с постижения в изкуството – от Министерството на културата.