0

П ремиерът Кирил Петков разговаря с представители на ЕНП, които пристигнаха у нас. Те бяха изпратени от председателя на ЕНП Манфред Вебер, след арестите не Борисов, Горанов и Арнаудова. 

Премиерът Кирил Петков разговаря с представители на ЕНП, които пристигнаха у нас. Те бяха изпратени от председателя на ЕНП Манфред Вебер, след арестите не Борисов, Горанов и Арнаудова. 

„Бяха обсъдени и възможностите за това как европейските и българските институции могат да започнат по-добре и по-ефективно в усвояването на европейски средства и националните бюджети”, заяви още Бориславова.

По думите й е поет ангажимент от българското правителство да предостави наскоро изготвен доклад от Министерство на финансите по отношение на системни недостатъци в одитните процедури, свързани с разходването на евросредства.

„Разговорът продължава. Обменят се различни визии и проблеми, както и препоръки на европейските ни партньори, като над всичко е спазването на принципите на правовата държава”, каза Бориславова.

„Двете странни подчертаха високото доверие, което имаме в европейската прокуратура, делегираните прокурори в България и премиерът ще направи всичко възможно, за да може тази институция да работи безпроблемно на българска територия.  Включително чрез законодателни промени, които подготвят в момента. Надявам се до 1 седмица да можем да ви представим. Насочени са към това  европейската прокуратура да има своя собствена администрация, персонал, следователи, за да могат да провеждат всички необходими разследвания  страната”, заяви Бориславова.

Тя отхвърли да е имало политически натиск за арестуването на Борисов, Горанов и Бориславова. „Роля на премиера е да даде пълна свобода на действащите органи. Знам, че това е ново за някои органи и политици, но така ще функционира държавата занапред”, заяви шефката на кабинета на Кирил Петков. „Колегите от Европа много ясно заявяват, че са тук на една неутрална мисия, за да установят фактите и обстоятелствата и не могат да правят изявления преди те да бъдат събрани”.