0

У чени започват да изследват Седемте рилски езера. Ако видите лодки в тях, не се тревожете, най-вероятно са свързани с проучванията, обявиха от Национален парк Рила.

Ще се извършват биологични и екологични изследвания на сладководните екосистеми в част от езерата. Само преди броени дни в интервю за „Телеграф“ шефът на парка Владимир Милушев алармира, че са застрашени от заблатяване.

Време

Доказано е, че свличането на земни маси от туристическите пътеки и органичните замърсители от засиления туристопоток са сред основните причини за затлачването на езерата и развитието на нетипична растителност, а това води до заблатяване. В момента се правят комплексни наблюдения на природните обекти. С помощта на седиментни сонди и капани ще се извърши вземане на проби на седименти и последващ анализ на концентрация и физикохимичен състав. Въз основа на получените резултати още тази година ще се направи прочистване на нетипичната растителност. Става въпрос за водно лютиче (Ranunculus aquatilis) и теснолистна ежова главица (Sparganium angustifolium), както и дънни отлаги, обясниха учените.

Дейности

Тези дейности ще се извършат ръчно и с помпа с ниска степен на засмукване. Извадените утаечни материали ще се изсушат в района на почистваното езеро, след което ще се използват за запръстяване на ерозирали пътеки около езерата.

Реализирането на дейностите няма да доведе до увреждане на околната среда в района на езерата, както и до генерирането на отпадъци, потвърдиха от парка. Според Владимир Милушев две от езерата са в най-голяма опасност - Трилистника и Рибното. Според него те може да изчезнат до 20-30 г., ако продължи да не се опазва околната среда.