0

У лица в Стара Загора, преминаваща в съседство с нов католически храм, недалеко от ромския квартал Лозенец да носи за в бъдеще името на астронома Бончо Бонев /4 май 1917-4 май 1990/ предлагат от постоянната комисия по култура, вероизповедания и туризъм.

Улица в Стара Загора, преминаваща в съседство с нов католически храм, недалеко от ромския квартал Лозенец да носи за в бъдеще името на астронома Бончо Бонев /4 май 1917-4 май 1990/ предлагат от постоянната комисия по култура, вероизповедания и туризъм.

От там припомнят, че Бонев  е бил сред най-ревностните радетели и дългогодишен ръководител на астрономическата лаборатория с планетариум „Юрий Гагарин“, заработили първоначално като народна обсерватория на 26 февруари 1960 година.

Бончо Бонев  е сред инициаторите за  народни обсерватории Димитровград, Варна, Белоградчик, Ямбол, Кърджали, Смолян и  Габрово, припомнят негови ученици и бивши колеги. Заедно с друг старозагорец, академик Никола Бонев са сред учредителите на Българско астронавтическо дружество в София през октомври 1957 година, а в последствие с клонове и в страната. Бончо Бонев е специализирал  астрономия в Софийски университет,дипломната му работа е въртяща се звездна карта, съобразена с географското място на България и практическо ръководство към нея за боравене с небесни координати. По-късно, тази въртяща звездна карта и ръководството към нея навлизат масово като учебно помагало в средното училище, където се изучава учебният предмет Астрономия и в университетите със специалност Физика. Като член на Международния астрономически съюз  осъществява международно сътрудничество, дава гласност и прави видими в цял свят уникалните български институции: народните обсерватории и техния принос за професионалната и любителска астрономия, за астрономическото образование и популяризацията на астрономията и космонавтиката.

Инициативата за кръщаването на улицата е на католическия орден „Салезиани на дон Боско“, които изграждат новия молитвен дом, където освен църква на светата Дева има и спортно-образователен център за деца и младежи. Очаква се решението за наименоването да бъде взето на предстоящото редовно заседание от 24 февруари.Пак тогава предстои гласуване и за безименна до сега уличка, която да се казва Александър Стамболийски.