0

Д о края на октомври 21 общини с мръсен въздух трябва да кандидатстват за финансиране на проекти за замяна на старите печки на дърва и въглища с нови климатици и други енергоефективни уреди за отопление на своите жители. Предвиденият ресурс от 610 милиона лева по ОП „Околна среда“ ще се разпредели за закупуване на икономични и екологично чисти уреди между 85 000 домакинства, са изчислили от Министерството на околната среда и водите. Това означава, че на семейство ще се паднат средно 7176,47 лева.

Получатели

Финансовата помощ за смяна на замърсяващите печки на дърва и въглища с климатици висок клас, термопомпи въздух-въздух ще получат общините Асеновград, Благоевград, Перник, Столична община, Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Димитровград, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Хасково и Шумен.

Домакинствата, които искат да получат нов чист и ефективен уред срещу старото кюмбе или печка, трябва да подадат заявление в общината по местоживеене от началото на 2024 г. Местната власт ще осигури демонтажа на замърсяващите уреди, ще помогне на своите жители в преценката какви и колко нови уреди да изберат, ще ги достави и монтира, обясниха от екоминистерството.

Изпълнение

Програмата за замяна на старите печки на дърва и въглища с нови климатици и термопомпи или включване към централно отопление с парно е осигурила подмяна на печките на 165 000 домакинства с нови и екологични климатици от висок клас. Финансирането и дейностите са осигурени от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Тя е отпуснала средства и за закупуване на 296 нови електрически автобуса, 60 тролея и 29 трамвая за градовете Враца, Стара Загора, Бургас, София, Плевен, Варна, Хасково, Перник, Сливен и Русе.

Така над 3 милиона жители на тези градове вече ползват подобрената околна среда и по-чист въздух след изпълнените мерки, за които са инвестирани 625 млн. лева през миналия програмен период.

Директива пести ток в ЕС

Повишени изисквания в Директивата за енергийна ефективност влязоха в сила от 20 септември 2023 г. Те трябва да бъдат транспонирани у нас и другите европейски държави до октомври 2025 г. Директивата изисква 1,49% от крайното енергийно потребление да се спестява между 2024 и 2030 г. Спестяването трябва да се постигне чрез саниране на сградите, въвеждане на екологичен транспорт - велосипеди, ходене пеша и обществен транспорт. Ще се насърчават енергийните общности, които си произвеждат тока от ВЕИ. Сградите са източник на 38% от парниковите емисии в света. Най-малко 15 процента от общото количество топлинна енергия и енергията за охлаждане, необходима на сградата, трябва да бъде произведена от ВЕИ чрез централно отопление, използване на геотермална енергия и геотермални системи, предвиждат новите изисквания.