0

В секи пети българин идва да живее в столицата. По данни от преброяването населението на София е 1 милион и 274 000 души, което прави 19,5% от населението в страната.

„Данните са консервативни, защото не всички, които живеят в града, са се определили като постоянно пребиваващи“, посочи Адриан Николов от Института за пазарна икономика на пресконференция в Столичната община.

И макар столицата като цяло да застарява, нарастването за две години е около 100 000 души. Ако преди години преобладаващата възраст е била 25-30 години, сега е 35-40 години.

Факт е също, че двата района, известни като спалните на София - „Люлин“ и „Младост“, вече са се изравнили по броя на живеещите в тях. В „Люлин“ са преброени 106 112 столичани, а в "Младост" - 104 047, трети е район "Красно село" със 79 883 жители. Най-малки по брой население са Банкя и Кремиковци. „80% от IT индустрията е базирана в София“, уточни и Петър Ганев от ИПИ. Другият сектор, който осигурява принадена стойност в града, са услугите. Като цяло столицата дава 40% от брутния вътрешен продукт.