0

А встралийска стопанка отгледа мега лимон.

Австралийска стопанка отгледа мега лимон.

Плодът тежи 2,6 кг и е огромен в сравнение с обикновените екземпляри. Градинарката Мелика Палинкас е щастлива да демонстрира огромната си находка, отгледана лично от нея.