0

М истериозни неща се случват с морето при окупирания от руснаците украински град Мариупол, както и с руския град Тагангрог.

При тези два града Азовско море се изтегля на някъде с поне 100 метра. Къде отива, обаче, никой не знае.

За това необичайно явление съобщава Петър Андрушенко, съветник на кмета на Мариупол. По думите на Андрушенко подобна ситуация е наблюдавана в руския град Таганрог, като причините за това явление към момента са неизвестни.

Азовско море е най-плиткото море в света, като дълбочината му варира между 0,9 и 14 м.

Съществува постоянен отток на вода от Азовско море към Черно море.

Морето има 340 km дължина, а е широко 135 km и площта му се равнява на 37 555 km². Бреговете на Азовско море на запад, север и изток са предимно ниски, изградени от пясъчно-мидени наслаги, а на юг са предимно стръмни. Характерна особеност за него е наличието на непрекъснато нарастващи пясъчни коси.

Уикипедия

Рибните ресурси на Азовско море са значителни, което определя изключителната му биологична продуктивност. Съдържанието на органични вещества е 5 – 6 пъти повече от другите морета. В миналото Азовско море е било обитавано от множество морски растителни и животински видове (над 80 вида риби и 300 вида безгръбначни), но прекомерният риболов и замърсяването са оказали пагубно влияние върху екологичното равновесие, броя и разнообразието на видовете в района.

То има голямо транспортно значение за товарни и пасажерски превози. Основни пристанища са: Бердянск, Мариупол, Ростов на Дон, Таганрог и Ейск.

Това бе доскоро.

Сега обаче, ако продължава така, морето може да изчезне и тези градове ще останат без пристанища.