0

К ислородът съставлява 21 процента от земната повърхност. Внезапна загуба на това съотношение е еквивалентна на телепортиране до върха на Андите (надморска височина около 2000 метра), така че не всяко човешко същество би се пръснало вътрешното ухо.

Тъй като кислородът съставлява около 45 процента от земната кора и мантия, изчезването му би довело до намаляване на материята, така земята, върху която стъпваме би започнала да се руши.

Океаните ще се изпарят и ще се слеят в космоса. Когато кислородът се изгуби от водите на океаните, водородният компонент ще се превърне в несвързан свободен газ. Най-лекият - водородният газ, ще се издигне до горната тропосфера и бавно ще проникне в космоса чрез атмосферно бягство.

Без кислород двигателите с вътрешно горене в превозни средства нямаше да работят, тъй като не биха имали възможност да се запалят двигателите. Всички транспортни средства, с изключение на тези, задвижвани по електрически път, ще спрат моментално. Самолети, летящи високо в небето, ще се разбият на земята, а милиони бензинови и дизелови коли ще закъсат по пътищата.

Кислородът е важен за бетона, тъй като служи за специален свързващ елемент. Без кислород бетонът не е нищо друго освен прах. С други думи, всички сгради и мостове, които виждате около вас, биха се срутили без кислород.

Излагането на слънчева светлина би довело до чудовищни изгаряния, тъй като озоновият слой, който ни предпазва от слънчевите ултравиолетови лъчи, също би бил унищожен - тъй като озоновият слой е изграден от кислород.