0

П ътна полиция погна водачите на шумни коли и мотори, които всяка нощ издевателстват над кротко спящите граждани.

Обект на възпитателната акция са били шофьорите в Бургаско, където служители на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас, са осъществили акция по контрол за повишен шум от МПС в населено място.

Актове

За една седмица бургаските катаджии са съставили 12 акта на водачи на леки автомобили и мотоциклети, шофирани при липсата на шумозаглушители или с модифицирани такива.  Проверките са предимно в тъмната част на денонощието на места, за които има данни, че се преминава с липсващи или неизправни шумозаглушители. На водачите се издават и връчват актове за установяване на административното нарушение, както и заповеди за временно спиране от движение на МПС нарушител. Съгласно закона МПС се спира временно до отстраняване на неизправността по изпускателната система или до поставянето на шумозаглушители, ако те са премахнати.

Полицейските служители на ОДМВР – Бургас, осъществяват проверки и за изменения в конструкцията на моторните превозни средства, водещо до високи нива на шум - монтиране на специални шумоусилващи тръби, премахване на катализатор и шумозаглушителя. Освен спирането от движение санкцията, предвидена в закона за този вид нарушения, е глоба в размер до 200 лева.

Шумът по улиците нощем е предимно от мотори.