0

Щ етите, които нанесоха поройните дъждове в Берковица, са за около 1,5 милиона лева. Това изчислиха от общината, след като комисия описа разрушенията.
Само за 3-4 дни в началото на юни паднаха над 100 литра на квадратен метър дъжд. Водата е отнесла настилки от улици и е причинила още куп поражения по инфраструктурата и домове в квартал „Раковица“ на Берковица и в село Бързия.
Общината разчита необходимите средства за възстановяване на улиците и наводнените сгради да се отпуснат от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане при бедствия и аварии към Министерския съвет.


В момента все още се отводняват къщи и се разчистват наноси от улиците и дворовете.