0

"Подготовката за предстоящите парламентарни избори върви по план. Вече са разпратени хартиените бюлетини и машините извън страната. Машините в страната тепърва ще се изпращат, секциите са 11 636 на брой, от които 9396 - с по една машина, а 2 240 - с по две". Това заяви заместник-председателят на ЦИК Цветозар Томов.

Той уточни, че избирателите в списъците в страната са 6 602 990. Извън България броят на секциите е 755, като от тях 238 са с два броя машини, а 517 са с една. Общо кандидатите за народни представители са 6 624, от тях 4 670 са мъжките кандидатури, а 1954 са женските кандидатури. Кандидатурите в два избирателни района са 1 296.

Говорителката на ЦИК Росица Матева призова гражданите да се запознаят с начина, по който се гласува машинно. Тя съобщи, че до изборния ден включително, гражданин, който е под карантина може да подаде заявление за участие в изборите. Матева уточни и че ако в машините се появи някакъв неразрешим проблем, например с принтера, ще се премине на хартиени бюлетини. Матева уточни и, че ако дадено лице в подало заявление за гласуване извън страната, а в изборния ден е в страната, той може да гласува в секцията си по постоянен адрес, обаче ако е подал заявление, че ще гласува по настоящ адрес и в изборния ден се яви в секцията си по постоянен, то той няма да има право да гласува. Говорителката на ЦИК отбеляза и, че само членове на секционни избирателни комисии, охраната на секциите, ученици и студенти могат да гласуват в страната извън секциите, в които са включени по списък.