0

Ц ентралната избирателна комисия определи как ще гласуват болните от коронавирус, настанени в деня на изборите 2 октомври в лечебните заведения. Това ще става в секциите, които директорите на болниците трябва да образуват до края на изборния ден. Първо ще гласуват болните от други заболявания, които са на лечение, а след тях и тези с коронавирусна инфекция.

Секретарят на ЦИК Севинч Солакова поясни какво трябва да направят ръководителите на лечебните заведения, където ще се гласува.

"Списъкът се съставя от ръководителите на лечебните заведения в две части съобразно боледуващите или неболедуващите от Covid и в зависимост от броя на подадените заявления се определя времето за гласуване на настанените в болнично заведение, като в последната част на изборния ден гласуват болните от Covod-19", обясни секретарят на Централната избирателна комисия.

Решението ще бъде изпратено до всички районни избирателни комисии и до министъра на здравеопазването.