0

Т ротоарите в центъра на София ще са предимно от гранит и бетон, защото такива са историческите настилки, а и част от улиците са недвижима културна ценност. „Така ще се запази духът на града“, посочи главният архитект на София Здравко Здравков. В периферията на града ще има по-голяма свобода в използваните настилки, но и те ще трябва да отговарят на определени правила, допълни Здравков. 

Наредба за градската среда на Столична община бе приета през 2020 г. Сега проектът за  стандарти за настилките в пешеходните пространства, които са част от нея, са представени за обществено обсъждане. В тях са описани правилата, по които ще се поставят всички елементи на тротоарите в зависимост от зоната, в която попадат.

Реденето на павета, оформянето на бордюри, тактилни ивици, шахти и местата, в които са посадени дърветата, всички тези детайли ще трябва да отговарят на единни изисквания за целия град. „Със стандартите ще се съобразяват не само инвеститорите, но и ремонтните бригади“, подчерта арх. Здравков.

„По тях ще работят и фирмите, ангажирани в голямата програма за ремонт на тротоарите в София. Така повече хора ще предпочетат да се движат пеша и ще е удобно за майките с колички“, допълни и кметът Йорданка Фандъкова, като посочи, че стандартите гарантират не само визията, но и достъпност, безопасност и контрол.

След като Столичният общински съвет приеме стандартите в настилките, ще се изработят и правилата за градското обзавеждане. Арх. Здравков обясни, че ще се организира мострена зала на открито, в която ще бъдат представени елементите – пейки, кошчета за отпадъци, осветителни стълбове и др., така че да се чуе и мнението на гражданите. Вече е ясен официалният цвят на София.

Той е „сенчесто сиво“ и е еднозначен за целия град. Шрифтовете по табелите също вече са уеднаквени. Моделът на София е залегнал в промените в Закона за устройство на територията, така че всички общини могат да се „облегнат“ на него и да приемат своя нормативна уредба по темата.