0

Н ов закон позволява на сводниците да подават жалби до правителството, ако проститутки откажат секс с клиенти.

Правилата ще важат в Белгия, където правителството планира да посредничи, ако работодатели на секс работници оплакват, че проститутките отказват на клиент сексуален акт повече от 10 пъти за шест месеца. Законът предвижда, наред с другото, че „ако секс работник упражни правото да откаже повече от десет пъти в рамките на период от шест месеца, секс работникът или работодателят може да потърси намесата на правителствена служба за посредничество“, според прессъобщение на Белгийския съюз на секс работниците.

Законът предоставя правна рамка за секс работата, като позволява на секс работниците „да работят по трудов договор, като по този начин получават достъп до социално осигуряване: пенсия, компенсация за безработица, здравно осигуряване, семейни помощи, годишен отпуск и отпуск по майчинство,“ според прессъобщението. Законът също така гарантира, че „сексуалните работници са защитени срещу рискове, свързани с работата, и на работодателите се налагат условия“.