0

В тора помощ за гориво бе обявена от гръцкото правителство. Помощта е еднократна, но покрива следващото тримесечие, а тези, към които е насочена, ще получат от 26,6 до 33,3 евро на месец.

Субсидията ще бъде дадена под формата на електронна карта, която може да се използва на бензиностанции, докато гръцките граждани, които нямат възможност да използват смартфон, ще получат сумата в банкова сметка.

За хората, които изберат да използват цифрова дебитна карта обаче, размерът на финансовата подкрепа се увеличава с 15 евро (миналото тримесечие същата стимулираща сума беше 5 евро).Така гражданите, които използват електронна карта ще получат субсидия в размер на 80 евро, а тези, които живеят на остров 100 евро.От тази помощ могат да се възползват всички жители на Гърция с деклариран доход за 2021 г. до 30 000 евро, увеличени с 3000 евро за всеки допълнителен член на домакинството не повече 45 000 евро, поясниха от финансовото министерство.