0

П родуцентът Доно Цветков и автор на известната детска песен "Ало, ало, Слънчице", спечели дело срещу община Варна. Това пише в окончателно съдебно решение, според което той има право на информацията кой, как и по какви критерии е финансирал културни проекти от 2017 до 2021 г. от варненския Фонд „Култура“.

Цветков е носител на 3 награди „Варна”. След като от община Варна не отговориха по същество на тези въпроси, през август 2022 г. Доно Цветков заведе дело №2779 срещу община Варна заради отказ на достъп до обществена информация и успя да осъди администрацията. Оттам обаче не отговориха по същество, аргументирайки се с това, че отговорът за реализацията на програмата би засегнал личните данни на около 200 физически и юридически лица. След обжалване състав на Варненския административен съд признава правото на Доно Цветков да получи и тази информация.

Финансиране

В решението на съда е посочено, че става въпрос за следната информация: попълнените оценъчни карти на всички кандидатстващи проекти за финансиране от Фонд „Култура“ във Варна през 2022 г., списък на всички допуснати за финансиране проектни предложения с информация за отпуснатото финансиране и мотивите на оценяване, протокол с мотивите на експертния съвет за корекции или редукции на одобрените бюджети, а също - данни от Сесия 2022 за принципа, по който са оценявани, договаряни, финансирани проекти, организирани, реализирани и приключили преди заседанията на експертния съвет, и списък с одобрени проекти по фонда: решения, протоколи, оценъчни карти и др. Съдът приема, че Доно Цветков има правен интерес към поисканата информация и не приема аргумента на община Варна, че тя засяга над 200 лица, които не са давали съгласие за разпространяването ѝ. „Разгледана по същество, жалбата е основателна“ – това е посочено в съдебното решение.

Нарушения

В него е вписано още, че от страна на община Варна има допуснати съществени нарушения, например посочените над 200 засегнати лица дори не са питани дали са съгласни информация за проектите им да бъде предоставена по искане по Закона за достъп до обществена информация. Според съда в конкретния случай надделява общественият интерес, тъй като разпределяните от Фонд „Култура“ средства са от бюджета на община Варна. Поради това община Варна няма право да отказва информация, като това засяга и данни на цитираните от нея над 200 засегнати. Така, като се позовава на съдебно решение от септември 2022 г., съставът на Административния съд отмени отказа на секретаря на община Варна и го задължи да предостави достъп до обществената информация, поискана със заявление от Доно Цветков. Решението на съда е окончателно. Цветков от десетина години апелира за преструктуриране на фонда като неработещ за Варна, обслужващ предимно определен кръг, разчитащ за съжаление на безхаберието на общинските власти към проблемите на местната културна общност, което води до провинциализирането на морската столица.

*Автор: Любомир Славов