0

П остерна изложба „Гърция – България: Културни мостове за напредък и развитие“ ще може да се види в централната зала на Националния археологически музей от 5 до 28 октомври.

Постерна изложба „Гърция – България: Културни мостове за напредък и развитие“ ще може да се види в централната зала на Националния археологически музей от 5 до 28 октомври.

В 11 постера експозицията представя аспектите на научното сътрудничество между двете държави през последните десетилетия, в частност археологическите разкопки и популяризирането на археологическото богатство и паметниците на културата от двете страни на границата. Същевременно тя очертава и бъдещите възможностите за сътрудничество в областта на археологията и опазването на културното наследство на двете държави. Изложбата включва 5 основни раздела.

В тях е представена работата на двете страни по множество съвместни проекти, между които общи дейности на Гърция и България под заглавието „Черно море – единство и многообразие през римската Античност“, изложбата “Непреходен отпечатък в историята. Съкровища от гръцките музеи”, представена у нас през 2013-2014 г., проектът за гръцко-българско сътрудничество „Римски паметници в долината на Струма“ от 2002 г., множество научни конференции, археологически разкопки и проекти за консервация и реставрация на артефакти.