0

М етеорологичните условия и традиционната за месеца снежна покривка налагат през месец декември оборния тип отглеждане на селскостопанските животни.

Метеорологичните условия и традиционната за месеца снежна покривка налагат през месец декември оборния тип отглеждане на селскостопанските животни.


При него те се намират в среда много по-богато населена с микроорганизми, отколкото през пасищния период. Всичко зависи от стопанина: качеството и количеството на изхранваните фуражи, зоохигиенните и технологични фактори на средата, количеството и качеството на получената животинска продукция.
Хигиена
Лошите хигиенни условия в помещенията за отглеждане на животни, наситеният въздух с амоняк, сероводород, въглероден двуокис и други вредни газове - от изпаренията на урина и фекалии, създават условия за ред неблагополучия, предупреждават от Националната служба за съвети в земеделието.


Безплодие
Нарушават се репродуктивните качества на животните. В практиката не са редки случаите, когато в продължителен период след отелване именно по тези причини кравите не се разгонват. Липсата на разгоненост естествено води до безплодие и загуби от мляко и приплоди във времето.
Влошава се качеството на млякото. Микроорганизмите, попаднали в свежото и топло мляко, започват активно да се размножават и за кратко време увреждат ценните му качества. Микроорганизми в млякото попадат от праха във въздуха и водата, храната за животни, вимето на животното, доилните агрегати, замърсени ръце, съдовете за мляко. Опасни за качествата на млякото са и вредните вещества, попаднали от околната среда. Към вредните вещества спадат антибиотиците, пестициди и хербициди, нитрати и др.
Хранене
През зимните месеци храненето също е съществен рисков фактор - непълноценното хранене с бедни на витамини, микро- и макроелементи фуражи, влагането на замръзнали и плесенясали фуражи, са причина често за аборти, спадане на млечността с бавен период на възстановяване и ред други стопански неблагополучия.
Препоръки
Препоръките за този период са следните: Да се поддържа ежедневно добрата хигиена в оборите. Да се проветрява и почиства редовно. Животните да се пускат на двора, да им се осигурява движение и чист въздух. В зависимост от вида и категорията на животните освен качествено ливадно и люцерново сено, в дажбите да се включват и качествени сочни фуражи, силаж, цвекло, моркови и др.