0

А грометеорологичните условия през периода до 7 юни бяха динамични и се характеризираха с наднормени температури и поднормени валежи в по-голямата част на страната.

По-значителни количества, над 50% от десетдневната норма, са измерени в Ловеч, Плевен и В. Търново от централната част на Дунавската равнина, Разград и Шумен от Лудогорието и в част от Тракийската низина - Казанлък, Сливен и Хасково, съобщиха от Секция „Агрометеорология“ при НИМХ.

Условия

През по-голямата част от следващия седемдневен период до 13 юни агрометеорологичните условия ще се определят от топло време с вероятност за локални валежи. Максималните температури ще надвишават 30°С през целия период, като ще достигат 38°С в Тракийската низина, което е предпоставка за топлинен стрес и влошаване на условията за нормално развитие на културните растения, намиращи се във вегетативен и генеративен стадий от своето развитие.

Процеси

В началото на второто десетдневие на юни при царевицата ще протича листообразуване, при слънчогледа, засят в агротехнически срок - формиране на съцветие, при зърнено-бобовите култури (фасул, соя) - бутонизация и цъфтеж. При ечемика в полските райони ще преобладава восъчна зрелост. При пшеницата ще протича масово млечна и восъчна зрелост. При рапицата ще се наблюдава фаза узряване.

Високите температури и сухото време ще намалят почвените влагозапаси в петдесетсантиметровия почвен слой до и под границата на оптимално овлажнение при пролетните култури.

Високите температури и ниската атмосферна влажност ще ограничат възможностите за извършване на растителнозащитни мероприятия и ще затруднят работата на полето.