0

М узей на медицината отвори врати в Бургас. Експозицията е подредена благодарение на съвместните усилия на преподаватели и студенти от университета „Проф. д-р Асен Златаров”.

Първите експонати в музея представляват восъчни отливки на модели, с ясно изразени видими симптоми. В ерата на изкуствения интелект, телемедицината и все по-бързо развиващите се технологии трудно можем да си представим как са се обучавали лекарите преди 100 години. Вместо компютърни модели те са използвали модели от восък или т.нар. мулажи, които са били изключително модерни за своето време. Именно подобна експозиция постави началото на Музея на медицината в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Той бе открит от ректора проф. д-р Христо Бозов, дм, и доц. д-р Карен Мануелян, дм, който е специалист по кожни и венерически болести и преподавател. Създаването на музея е по инициатива на Медицинския факултет и Асоциацията на студентите медици в България – Бургас, които взеха дейно участие в подготовката на експозицията.

Авторът

„С този музей Бургас ще бъде на картата на медицината в България, защото музеите са не само история - те са една крачка през настоящето към бъдещето”, заяви ректорът проф. д-р Христо Бозов, дм. Това е третият музей, който университетът открива в рамките на 6 месеца след тези на химията и на педагогиката.

Бижу

„Мога да определя този музей като бижу. Благодаря на всички, които участваха в експозицията „История от восък”. Възнамеряваме да обогатим колекцията със стара техника с научна стойност, която колегите от лечебните заведения ни дарят. Вече е предвидено помещение на приземния етаж за разширяване на експозицията”, допълни проф. д-р Христо Бозов, дм. Той подари на доц. д-р Карен Мануелян, дм, ценен комплект римски хирургични инструменти.

Мулажите представляват триизмерни восъчни модели, които реалистично изобразяват заболявания с прояви по кожата и видимите лигавици. Известните мулажни сбирки в различни държави в Европа са около 20 на брой и повечето от тях се намират в големи университетски центрове. В миналото восъчните модели са намирали приложение в процеса на обучение на студенти и лекари. Днес те внимателно се съхраняват заради голямата им историческа и академична стойност. В България доскоро беше известна единствено мулажната сбирка в Клиниката по кожни и венерически болести в Александровска болница.

Авторът

Изкуство

Първите мулажи са изработени в края на XIX в. в Париж и заменят старите гравюри и картини, по които са се обучавали студентите. Това изкуство вече е забравено, защото последните са изработени през 1950 г. Изложените в музея мулажи са били открити в архива на Медицинския колеж, който някога е бил училище за медицински сестри.

Авторът

Експонатите са общо 56, представящи предимно кожни и венерически болести. С помощта на студентите доц. д-р Карен Мануелян, дм, ги е разпределил в 5 категории – бактериални, вирусни, паразитни и гъбични инфекции, както и венерически болести. Те представят редки или вече изчезнали заболявания като чума, вариола, тиф, антракс, редки форми на сифилис и много други. Мулажите се намират във фоайето на Медицинския факултет в Бургас. Голямата историческа, художествена и академична стойност на сбирката е потвърдена и от Българското дерматологично дружество.

Авторът