0

Н а 9-а Неделя след Петдесетница, която тази година се пада на 14 август, в храмовете се напомня за едно от най-известните чудеса, извършени от Христос - ходенето по водата.

Свидетелството

Ето какво разказва Свети евангелист Матей:

„И накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме; и вечерта остана там самичък. А корабът беше вече сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. И на четвърта стража през нощта отиде Иисус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като Го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: това е привидение; и от страх извикаха. Но Иисус веднага заговори с тях и рече: дерзайте! Аз съм, не бойте се! Петър отговори и Му рече: Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата. А Той рече: дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Иисуса; но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: Господи, избави ме! Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: наистина си Божий Син! И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска."(Мат. 14:22-34)

Страх

Това чудо е може би най-трудното за разбиране в целия Нов Завет. Апостолите, които отчаяно се мъчат да спасят себе си и кораба, изведнъж съзират нещо страшно и необикновено - някакъв човек върви по вълните. Това противоречи на елементарната логика. За секунда в съзнанието им нахлува всичко, което са чували и запомнили за привидения. Но "призракът" проговаря и бърза да ги успокои, че Той е техният Учител и не трябва да се боят.

Неверие

Петър - най-пламенният апостол, който често реагира импулсивно, не познава гласа на Странника или не Го вижда ясно през бурята. Той не е съвсем уверен в думите на Христос и казва: "Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата". Първите му стъпки по водата са уверени, но бездната под него изведнъж помита неговата увереност. Петър пропада във водата, започва да се дави и извиква: "Господи, избави ме!" Тогава Иисус протяга ръка и го спасява с думите: "Маловерецо, защо се усъмни?"

Преутвърждаване

Името Петър на гръцки означава камък. Този епизод ни показва един променен Петър, който се преутвърждава от Господ във вярата като "човек на камъка", след като е започнал да потъва като камък поради недостатъчна вяра. Вяра, която трябва да е постоянна, когато всичко се променя и да е трайна, когато всичко се разпада.

Господ ни дава покой

Където има буря, Бог дава покой; където има смут и отчаяние, Той предлага мир и надежда. Чудото с ходенето по водата дава отговор на въпроса на Йов: "Даде ли Той тишина, кой може я смути?" (34:29). Животът е море, корабът е Църквата, кормчията е Христос. "Господи, избави ме" трябва да е молитвата на всеки от нас - молитва, на която Господ се отзовава с призива: "Дойди". Когато потъваме в бездната на страховете и проблемите, нека протегнем ръка към Иисус и да влезем в кораба на вечния живот.