0

Б ългарската агенция по безопасност на храните констатира огнища на птичи грип в областите Хасково, Добрич, Пазарджик и Велико Търново. Вирусът е установен в птицеферми, вследствие на което изпълнителният директор на БАБХ е издал заповед за обявяване и мерки за контрол на огнищата на инфлуенца (грип) по птиците. Заразените и контактните животни ще бъдат умъртвени по хуманен начин. Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

Апел

Ръководството на НЛРС-СЛРБ апелира ловните дружини и ловците, които ще участват в ловни излети, да следят внимателно за умрели диви птици и при намиране на такива незабавно да информират областните дирекции по безопасност на храните.

Добре е да се знае, че хората се заразяват при директен контакт с инфектираните птици (болни или носители на вируса). Най-често това става при по-продължителни и интензивни контакти, напр. свързани с грижи за домашни птици; при контакт със замърсени от птиците предмети и повърхности; при контакт със секреции и птичи тор, където концентрацията на вируса е много висока. Заразяването на хора става най-често посредством замърсени ръце, по-рядко при директно попадане на пръски, съдържащи вирус, върху лигавиците или при вдишване на вируса. Счита се, че известен риск съществува и при консумиране на продукти от птичи произход, които не са обработени термично. Няма данни за възникване на заболявания при хора след консумация на обработени птиче месо и яйца, защото птичите грипни вируси загиват при термичната обработка на храната.

Мерки

Ето защо са необходими предпазни мерки при разпространение на грип А (Н5N1) при птиците и/или при възникване на заболявания при хора – да се избягват директни контакти, когато това е възможно, с живи и видимо здрави, както и с болни или умрели домашни птици. Да не се пипат предмети и повърхности, замърсени с птичи изпражнения или секреции. Да се избягват изобщо всякакви контакти с диви птици. Във връзка с риска от носителство на грипния вирус А (Н5N1) сред дивите водоплаващи птици стриктно да се спазва забраната за ловуването им. Да се спазва висока лична хигиена, най-вече често и внимателно измиване на ръцете със сапун и вода в продължение на 15 – 20 секунди. При липса на условия за миене може да се използват влажни хигиенни кърпички за ръце, както и дезинфектанти за ръце. Да не се консумират сурови или полусурови птиче месо или продукти от птичи произход. Много добре да се обработват термично (достатъчно висока температура, за достатъчно дълго време) всички продукти от птичи произход, включително и яйцата, при приготвяне на храната. Това гарантира унищожаване на вируса на птичия грип.