0

Б ългария е европейската държава с най-голям жилищен фонд на глава от населението - 624 жилища на 1000 жители, съобщават анализаторите от „Дейлот“.

По отношение на брой апартаменти на глава от населението след страната ни се нареждат Португалия и Франция, съответно с 585 и 552 жилища на 1000 души.

В противоположния край на скалата са Гърция (285 единици на 1000 жители) и Обединеното кралство (371). Данните се отнасят за 2022 г.

Докато търсенето все още изпреварва предлагането на жилища в България през 2022 г., пазарът започна да се охлажда. През изминалата година беше отчетен спад на броя на сделките в сравнение с предходната година, особено през втората половина на миналата година, пишат анализаторите.

Забавянето продължава и през тази година, като броят на сделките продължава да намалява през първото тримесечие на 2023, макар и с по-бавен темп в сравнение със спада, регистриран през последното тримесечие на 2022-ра. Продажните цени през 2022 г. продължиха да нарастват, като средните цени за апартаменти в София се вдигат с над 25%. Най-голямо обаче е поскъпването във Варна (с 30%).