0

Д ържавата може да купи дълговете на „Топлофикация София“ към „Българския енергиен холдинг“ и „Булгаргаз“, които са в размер на 1,6 млрд. лева. Това става ясно от проекта за държавен бюджет, внесен в Народното събрание.

Асен Василев чака по-малка безработица, депутатите дадоха зелена светлина за Бюджет 2024

В него е записано, че въз основа на акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на енергетиката държавата може да придобие вземания на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД от „Топлофикация София“ ЕАД с номинален размер до 1 600 000 000 лева по цена, определена от независим оценител при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. За плащанията по придобиването им се извършват промени по бюджета на Министерството на енергетиката.

Идея

На няколко пъти досега е била лансирана идеята държавата да покрие хроничните задължения на общинското дружество “Топлофикация София”, като придобие дял в него. От законопроекта за бюджет 2024 не става ясно дали тази схема ще бъде приложена.

Изкупуването на цесията на топлофикацията към БЕХ с пари от държавния бюджет ще осигури ударен свеж финансов ресурс към "Българския енергиен холдинг". Той е основен инвеститор в новата ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" и при старт на проекта идната пролет ще трябва да прави още капиталови вноски в проектната компания за VІІ блок.

Натрупване

От 2009 г. се точи сагата с продължаващите да се трупат борчове на "Топлофикация София" за доставен от "Булгаргаз" природен газ, които БЕХ покрива към дъщерното си дружество, а парното започва да дължи на него. Последно общинското дружество през лятото на 2022 г. предоговори част от цесиите си. Подписани бяха няколко тристранни споразумения между него, БЕХ и Фонда за сигурност на електроенергийната система, с които 20% от постъпленията в парното от фонда по ежемесечните премии за производството на ток да бъдат превеждани директно на БЕХ.