0

Н астъпилите по-рано жеги тази година наложиха включване на климатиците в жилищните, административните и стопанските сгради и вдигане на товара на електроразпределителните мрежи в страната. Това показват данните, изпратени от трите разпределителни дружества за в. „Телеграф“. 

Стойности

През 10-те дни от 10 до 20 юни 2024 г. товарът на мрежата на „Електроразпределение Север“ е скочил средно с около 16 процента  спрямо същите дни на юни 2023 година. Увеличението на максималния товар е с 20%, а на минималния с 13%, съобщиха от „Енерго Про“. 

Най-големият среден товар на мрежата на „ЕРМ Запад“ през 2024 г. е регистриран на 19 юни и е бил 1052,76 мвт. Година преди това е регистриран максимален товар от 919,11 мвт, което е с 14,54 процента по-малко, отколкото този 19 юни.

Това е денят, в който е регистриран и най-големият максимален товар от 1281,08 мвт. Той е с 19,87% по-голям, отколкото в същия ден през 2023 г.  -  1068,72 мвт. Това се вижда от двете таблици  с данни, изпратени от „Електрохолд“. 

Сравнение

Средната стойност от  максималните товари  за 10-те дни този юни е 1175,83 мвт, а за миналия юни тя е била 1091,84 мвт.  Вижда се, че за целия срок от 10 дни товарът е скочил средно с почти 84 мвт.

1340 мвт е най-високият максимален товар на мрежата на ЕРП Юг в седмицата от 17 до 21 юни, съобщиха от ЕВН. Такъв върхов товар е регистриран в 20 часа на 12 юни, обясниха от Енергото на Югоизточна България.