0

П убличното обявяване на заплатите на работещите ще доведе до конфликт между работещите и ще влоши бизнес климата. Това заяви пред „Телеграф“ изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Ние нямаме избор, ние трябва да хармонизираме директивата до 2026 г. Тук упреците не са към българския законодател или към синдикатите, а по-скоро към европейските институции“, заяви той. Иванов изрази опасения, че когато тази информация стане достояние на всички, с нея може да се злоупотреби от конкуренцията. „Политиката по размера на възнагражденията е изключително право на работодателя, който решава на кого колко да плаща. Това се дължи на обективни фактори, а не толкова на субективни. Много трудно тези обективни фактори могат да бъдат обяснени на целия колектив“, коментира изпълнителният директор. Той заяви, че подкрепя мярката да обхване публичния сектор и да се разкриват както заплатите им, така и бонусите, които взимат, тъй като парите им идват от данъците на хората. Според него ще се видят огромни разлики в заплащането на една и съща позиция, но изпълнявана от различни служители, в различни ведомства.

Обявяване

Размерът на възнагражденията най-вероятно ще бъдат качени в интернет страницата на предприятието. „95% от тях са микро и малки предприятия, които нямат сайтове и не знам доколко ще бъде възможно това“, коментира Иванов. Все още не е ясно и дали в списъка срещу получаваната заплата ще бъде изписвано цялото име на служителя и длъжността му или само инициалите му. Изпълнителният директор подчерта, че няма нормативен документ, който да забранява служителите да разкриват колко получават и по-скоро това е договорка между работник и служител, независимо че в някои договори и общи условия има такава клауза.

Цел

Добрин Иванов коментира, че тази мярка няма да осветли доходите и не изключи варианта, в който работодателите да обявяват една заплата, а разликата, договорена с работника, да се изплаща в плик или чрез бонусна система. По думите му идеалната цел на директивата е премахване на половата дискриминация и елиминиране на разликата във възнагражденията между жените и мъжете. Също така се очаква когато един работодател види, че негов конкурент плаща повече на служител за една и съща дейност и той да я повиши. Иванов каза още, че от години те настояват работодател и работник да договарят брутна заплата, но и да се посочват разходите, които и двете страни заплащат.