0

П референциалната цена на електроенергията, произведена от слънце, вятър, вода и биомаса, да се увеличи с до 6% от 1 юли 2023 г., предлага КЕВР. Комисията ще обсъжда предложенията за актуализиране на цените на тока от различни видове възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Фотоволтаици

Преференциалната цена на тока, произведен от електрическа централа от слънчеви панели върху покрива или фасадата с мощност 30 квт, може да се увеличи с 3,7% и да стане 208,80 лева за мвтч, ако КЕВР приеме увеличението. В момента 1 мвтч от слънцето струва 201,35 лева. Ако мощността на фотоволтаика върху покрива е от 5 до 30 квт, цената на електроенергията ще се увеличи от 168,24 лв./мвтч на 172,88 лв. за мвтч.

Установено е, че към май 2023 г. цената за изграждане на фотомодул до 30 киловата е около 40 000 лева, което се равнява на 1333 лева/квт или 680 евро/квт. Агенцията за устойчиво енергийно развитие е отчела увеличение на ефективността и производителността на фотоволтаичните панели и затова се приема средногодишна продължителност на работа на фотоволтаичните електроцентрали в размер на 1406 часа, пише в доклада за промяната на цените. Приема се за обосновано инвестиционните разходи за групата на слънчевите централи да са с 14% по-високи за новия ценови период от 1 юли 2023 г. до 30 юни 2024 г.

Биомаса

КЕВР предлага най-висока преференциална цена за електроенергията, произведена от централи на биомаса, от която не по-малко от половината е животинска тор.

В момента токът от такава централа с мощност до 500 квт се изкупува по 513,27 лева за мвтч. Предлага се от 1 юли цената да се увеличи на 535,64 лева/мвтч, което е с 4,35%. Определена е премия от 275,52 лева/мвтч, която се покрива от Фонда за енергийна сигурност. 6% поскъпване предлага КЕВР за цената на тока от биомаса и тор с мощност между 500 квт и 1,5 мвт и да стане 504,90 лева за мвтч. Премията при тези централи да бъде 244,78 лева/мвтч.

Земеделските стопани с електроцентрала, която има комбиниран цикъл на производство и използва биомаса от растителни отпадъци от собственото земеделско производство, печелят от преференциалната цена на тока, която в момента е 449,25 лв./мвтч. Предлага се тя да се увеличи на 462,15 лв./мвтч, като премията стане 202,03 лева.

Добра цена се предлага и за електроенергията, произведена от растителни и животински субстанции в централа между 500 квтч и 1,5 мвтч.

Сега 1 мвтч се изкупува по 468,02 лева, а от 1 юли се предлага той да струва 477 лева, като 217 лева е премията, която задължително се изплаща от Фонда за сигурност на електроенергийната система.