0

Р екордни данъчни разходи, най-вече в резултат на повишените данъчни облекчения за физически лица, отчита Министерството на финансите за миналата година. Данъчните разходи са загубите на приходи за бюджета заради прилагането на различни видове облекчения, намалени данъчни ставки и т.н. Реално тези суми са останали на разположение в джоба на данъкоплатците. За миналата година общият размер на данъчните разходи възлиза на 1 141 634 876 лева.

Това е ръст с 61,6%, или с 435,1 млн. лв. спрямо 2020-а. Загубата на приходи възлиза на 0,82% от брутния вътрешен продукт и 2,79% от данъчните постъпления.

Брой

Министерството е идентифицирало общо 41 броя данъчни разходи, но е определило стойността само на 31. Оценени са облекченията с постоянен характер, така че няма информация например за това колко струва на хазната намаленото ДДС за ресторантите, фитнесите, книгите и бебешките пелени и храни, тъй като, макар и удължавана, тази мярка е временна.

Намалената данъчна на 9% ставка на ДДС  за хотелите е струвала на хазната близо 180,5 млн. лв. Спрямо предходната година се отчита ръст с 37,6 млн. лв. заради отчетеното от НСИ увеличение на приходите от нощувки.

По линия на намалени акцизни ставки бюджетът е загубил близо 160 млн. лв. Само от намалената ставка за домашната ракия загубата за хазната възлиза на 892 175 лева.

От различни данъчни облекчения по линия на корпоративните данъци фирмите са успели да си спестят над 362 млн. лв., но голяма част от мерките не са оценени.

Интерес

Физическите лица чрез преките данъци върху доходите им са успели да икономисат около 439 милиона лева. Основната причина за това е увеличеният през 2021-ва размер на данъчните облекчения за деца. В резултат родителите са икономисали 291,7 млн. лв., които иначе е трябвало да внесат в хазната. Заради повишаване на сумите, които се приспадат от данъчната основа, интересът към тази мярка се засилил и броят на лицата, възползвали се от нея, нараснал повече от два пъти. Както „Телеграф“ пръв писа, с новото облекчение за подобрение или ремонт в жилището собствениците на имоти са спестили 1 364 588 лева.