0

О коло 30 милиона лева дължат българите на хазната от търговия в интернет. Това става ясно от годишния доклад за дейността на агенцията. Както „Телеграф“ писа, Националната агенция за приходите гледа под лупа и какво продаваме в мрежата, като за хората, които извършват редовно такава дейност, и то в големи обеми, имат задължение да декларират тези приходи в годишната си данъчна декларация и да платят данък върху тях.

НАП получава данни от куриерските фирми и залага данните в предварително попълнените декларации, които всеки човек може да си намери на сайта на агенцията, като достъпът е с е-подпис или ПИК. Хората, които инцидентно са продали някаква стара вещ, която вече не им е потребна, трябва да махнат тези приходи от декларациите си.

Но за тези, които извършват редовно такава стопанска дейност, има задължение да ги обявят пред данъчните. Ако не го направят, следват контролни действия – проверка, която може да прерасне в ревизия.

Ревизии

Заради недекларирани доходи от търговия в нета НАП през миналата година е възложила 989 ревизионни производства и 1953 проверки. Приключили са вече 842 ревизии, които установили допълнително данъчни и осигурителни задължения в размер на 22 618 522 лева. В хода на контролните производства част от проверяваните лица са подали доброволно коригираща декларация и са внесли в бюджета над 4,5 милиона лева.

След приключване на кампанията по деклариране на доходите за 2023 г. се оказало, че 9266 лица са потвърдили до стотинка доходите от продажби в нета, които НАП предварително е попълнила в декларацията им на основа на данните за получения от тях наложен платеж, подадени от куриерските фирми. Общата сума на декларираната данъчна основа е в размер на над 27,7 милиона лева, съответно данъкът е в размер на близо 3,7 милиона лева. 

Реално

От НАП отчитат, че реалните суми от получен наложен платеж са далеч по-големи, но точна оценка не може да бъде направена, тъй като голяма част от лицата освен в интернет извършват и продажби във физически търговски обекти и от друга търговска дейност.

Данъчните са се свързали по телефона с лица, за които знаят, че са извършвали търговска дейност в нета, за да ги подканят да си декларират тези доходи. В резултат 2064 данъкоплатци са подали нови или коригиращи декларации, като декларираният облагаем доход е в размер на над 18,1 милиона лева, а дължимият данък – близо 1,6 милиона лева.