0

Б езработните след 55- и 60-годишна възраст, на които им предстои пенсиониране, но не им достига трудов стаж, ще получат възможност за работа между 3 месеца и 2 години. Това предвижда програма „Помощ за пенсиониране“ в плана за 2024 г. в изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.). Документът е качен на страниците на Министерския съвет за обществено обсъждане, което ще трае до 15 юли.

Бюро по труда

Заделени са близо 8 млн. лв. в изпълнение на програмата по информация на сайта Pariteni. Тя ще действа до 2026 г., пише в документа. Условието е желаещите да се включат, да бъдат регистрирани в съответното Бюро по труда. Оттам те ще бъдат наемани от работодателите до навършване на необходимата възраст за излизане в пенсия, но в рамките на посочения срок до 24 месеца. Държавата ще превежда парите на бизнеса за обезпечение на заплати и осигуровки.

Бюджет

В Националния план за действие по заетостта през 2024 г. са заделени 7 134 000 лв. от  държавния бюджет за подкрепа на безработни лица от уязвимите групи. От тях 1 184 228 лв. са за хората над 55 г. според Pariteni, над 7 млн. лв. са за лицата без работа над 60 г.

Трудоспособните вече са между 19 и 67 г.

 Трудоспособните вече са между 19 и 67 г.
Крум Стоев

В плана е записано, че от 01.07.2024 г. до 31.12.2024 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 523,04 лв. на 580,57 лв. (с 11 на сто), а наследствените пенсии, които са 70% от минималната, стигат около 410 лв. За 2024 г. максималният размер на получаваните пенсии остава 3400 лв. От 1 юли се вдига и размерът на социалната пенсия за старост и свързаните с нея пенсии и добавки и се увеличава от 276,64 лв. на 307,07 лв. (увеличение с 11 на сто). От 01.07.2024 г. размерът на вдовишките добавки се вдига от 26,5 на 30 на сто от пенсията на починалия съпруг.

В плана е записано още, че от 1 януари тази година изискуемата възраст за придобиване право на пенсия по общия ред нараства с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете, а необходимият осигурителен стаж се увеличава с 2 месеца и за двата пола.