0

О блачните технологии не са нов и непознат термин на нашия пазар. Все повече компании избират да предоставят цялостната си дейност или сегмент от нея на облачно решение, което ще им осигури по-голяма гъвкавост, конкурентност, а също и рентабилност.

Специалистите редовно напомнят, че облачните технологии са приложими и полезни за много бизнеси, независимо от сферата, размера и модела на дейността. Причина за това е фактът, че преминаването в облак допринася за усъвършенстване на дейността: подобряват се гъвкавостта, бързината и изпълнението и се повишава достъпността. Също така е факт, че преминаването към облачно решение не е стихиен процес, който се случва за една нощ. Тази съществена трансформация се нуждае от компетентност, стратегия и план. Казано накратко: не е лесно, но си струва, включително и във финансов аспект.

Облачните технологии в дългосрочен план намаляват разходите

Повечето ни клиенти избират да започнат да използват облачно решение заради гъвкавостта и бързината на дейността, тъй като в това отношение облачните технологии са ненадминати. Оптимизацията на разходите най-често не е основната причина, а допълнителна полза, която идва с адекватното внедряване на облачните технологии и с времето се увеличава – казва Иван Катинчаров, директор на отдел „Продажби“ за България в компания Mainstream.

Според него финансовата рентабилност не е моментален резултат от облачната миграция, което не означава, че не може да се постигне с адекватно управление.

С избирането на облачно решение трансформацията не приключва, а напротив – тепърва започва. Стратегическото управление на облачна платформа означава също и непрекъсната оптимизация, с което се постига значително спестяване на ресурси. Затова е важно облачните технологии да се разглеждат като дългосрочна инвестиция – подчертава Катинчаров.

Всеки бизнес приоритет има своя отговор в облачните технологии

Съществуват няколко модела на облачна имплементация – частен, публичен и хибриден модел на облак – според различните нужди на дейността. Изборът на модел за вашата организация изцяло зависи от специфичното изисквания – няма уникално „облачно решение” за всички бизнеси.

- Стратегията за избор на облачно решение е изцяло индивидуална. След анализ на наличната инфраструктура, цели и приоритети на клиента, експертният ни екип предлага и създава стратегия, която най-добре ще изпълнява изискванията на клиента във всяка ситуация – обяснява Иван Катинчаров и допълва:

- Заради специфичните изисквания и нужди на нашите клиенти Mainstream предлага решения на водещи облачни платформи като Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle и Google Cloud, но също и на собствената ни платформа Enterprise Cloud, която осигурява бърза и ефективна миграция на инфраструктурата и приложенията в облака.

Време за иновативност и поставяне на нови цели

Преминаването към облак подобрява ключови аспекти на дейността – оперативната и финансовата ефективност и позволява на компанията да се съсредоточи повече върху стратегическите проекти, които допринасят за по-нататъшното развитие на дейността. Иван Катинчаров посочва, че много компании, избиращи облачни услуги, бележат ръст на продуктивността на своите екипи.

- Много просто: при преминаване на инфраструктурата в облак многобройни процеси в рамките на компанията се стандартизират и автоматизират, което освобождава време на екипите на компанията да разработват иновативни ИТ проекти – завършва Катинчаров.

Преминаването към облачните технологии е индивидуално за всяка компания, а най-добрият подход е експертната консултация, която можете да уговорите със специалистите от Mainstream.