0

Ц ените на водата и на зарзавата са с най-голям ръст през януари спрямо предходния месец. Те обуславят инфлация от 3,8 на сто на годишна база, става ясно от данни на НСИ.

Най-много са се увеличили цените на пипер - с 18.5%, зелен лук, чесън и праз - с 11.1%, зеле - с 9.9%, листни зеленчуци - с 9.9%, краставици - с 8.7%, маслини - с 7.1%, домати - с 6.1%, картофи - с 3.9%. Но най-голямо е увеличението на цените при ВиК услугите с над 20%.

Инфлацията в България през януари продължава да се забавя на годишна база, а вече осми месец тя е едноцифрена. През януари 2024 г. месечната инфлация е 0,5 на сто, а годишната за януари 2024 г. спрямо януари 2023 г. е 3,8 на сто. Средногодишната инфлация за периода февруари 2023 - януари 2024 г. спрямо периода февруари 2022 - януари 2023 г. е 8,4 на сто. Справка в НСИ показва, че през януари 2023 г. месечната инфлация беше 1,1 на сто, а годишната - 16,4 на сто.

Показатели

През януари 2024 г. цените на стоките и услугите са се увеличили в следните потребителски групи: жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 2,2 на сто; хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 1 на сто; образование - с 0,8 на сто; здравеопазване - с 0,6 на сто; разнообразни стоки и услуги - с 0,5 на сто; алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,5 на сто; ресторанти и хотели - с 0,4 на сто; жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,3 на сто; развлечения и култура - с 0,1 на сто; съобщения - с 0,1 на сто.

По-ниски са цените на стоките и услугите в потребителските групи: облекло и обувки - намаление с 3,5 на сто; транспорт - намаление с 1,7 на сто.

През август месечната инфлация беше 0,4 на сто, а годишната за август 2023 г. спрямо август 2022 г. - 7,7 на сто. Месечната инфлация за юли беше 0,9 на сто, а годишната - 8,5 на сто. През юни темпът на изменение на потребителските цени на месечна основа в България беше отрицателен -0,4 на сто, а годишната инфлация за юни 2023 г. спрямо юни 2022 г. беше 8,7 на сто.

Догонване

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. Размерът на инфлацията не може да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта размера на инфлацията на 3-те държави членки с най-добри показатели. Това означава, че имаме да наваксаме в следващите четири-пет месеца повече от 3 процентни пункта, тоест да отчетем дефлация, което е трудно постижимо.