0

Б лизо 2000 лева е таксата, която взимат агенциите за внос на работна ръка от Непал. Това стана ясно на среща на тема „Решения за внос на работници от чужбина“, организирана от Българската търговско-промишлена палата и фирми, предлагащи услугата.

От една от агенциите за осигуряване на служители коментираха, че таксата за внос е 1950 лв., като в сумата влиза намиране на подходящи кадри, видеопредставяне на дейностите, които може да извършва, такси за издаване на документи и самолетни билети.

Също така в периода, в който се очаква издаване на документи, избраният служител минава бърз курс по български език, на който учи основните думи и понятия, необходими за работа. При други фирми обаче цената може да е различна. Задължителните такси са за достъп до пазара на труда, която е около 110 лв., разрешение за пребиваване от МВР – 45 лв., и други. 

Презентация 

За избора на служител пък фирмите, които предоставят тази услуга, предлагат на работодателите видеопредставяне, в което се вижда конкретният човек в действие. Например, ако се търси заварчик, правят видео как служителят заварява. Процедурата за внос на работна ръка от Непал отнема няколко месеца, но конкретно не може да се посочи, защото е различно, коментира Слави Славов, представител на фирма за внос на работници.

Той посочи, че понякога отнема 4 месеца, но може срокът да бъде удължен заради грешки. 

Позиции 

Основните позиции, за които се търси работна ръка от чужбина, са места в предприятия, за които няма интерес от български служители.

Например, където температурата е висока или ниска, има миризми и прочие. Възнагражденията, които получават работниците от Непал са около 500 евро.

Славов поясни, че ако месечната заплата е по-висока, работникът сам поема разходите за квартирата, но ако е по-ниска, поема ангажимент да настани работниците си и да им плаща наема. При наемане на работна ръка от чужбина здравното осигуряване не е като при българските служители.

Обикновено за тях се прави здравна застраховка. Освен това пренасочването към друга позиция или фирма на вече нает чужденец не е възможно.

В случай че този работник не се справя със задълженията, фирмите, ангажирани с вноса на чужденци, поемат ангажимент да предложат друг човек за тяхна сметка.

Според представителите на фирмата работниците от Непал са изключително лоялни и изпълнителни. Би създало проблеми на работа или извън нея единствено при употреба на алкохол.