0

В никакъв случай не можем към момента да очакваме цени от 3 лева на литър за бензин и дизел. Има известно повишение от миналите седмици  в рамките на 2% за бензина и 3% за дизела. Но това са нормални пазарни параметри, които се дължат изцяло на цената на суровия петрол, коментира  председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.  

„Не очаквам нищо съществено да се случи с цените на горивата след спиране на дерогацията за вноса на руски петрол на българския пазар от 1 март. Цените са напълно адекватни и те са свързани с това, което се случва на международните пазари на нефт и нефтени продукти“, заяви шефът на БПГА след представянето на визията на асоциацията за развитие на устойчива мобилност в транспорта. Геополитическата обстановка продължава да оказва влияние на  цените на пазарите, но нищо повече от това, категоричен е Бенчев. 

Проект

Правителството не е включило транспорта в своята енергийна стратегия, нито в  програмата си „Енергия и климат“, а той е сред големите консуматори на енергия. „Транспортът е секторът с най-голям енергиен интензитет не само в България, но и в Европейския съюз (ЕС). Затова е важно да се знае как и с какви горива ще се случи декарбонизацията в транспорта, предупреди Бенчев. Стратегията за развитие в енергийния преход на транспорта ще бъде представена в близките дни на управляващите. Какви горива ще се ползват, как и къде ще се произвеждат, по какъв начин ще може да се доставят ще определи енергийната сигурност.  

Преходни 

„Ако нямаме преходен период от поне 10 години, в който да можем да декарбонизираме транспорта чрез пропан-бутан, чрез втечнен природен газ и чрез биодизел, цените в България наистина ще тръгнат много зловещо нагоре“, предупреди Светослав Бенчев. За подпомагане и стимулиране на преходните горива се предлага създаване на фонд за енергийна ефективност в транспорта.  Българската рафинерия трябва да се развие и модернизира, като се превърне в нефтохимически комплекс с възможности да произвежда  нови и рециклируеми горива. Рециклираните горива, които се произвеждат от отпадъци, да бъдат част от енергийния микс през следващите 10 години. 

В плановете влиза изграждането на нефтопровода Александруполис - Бургас, за да може да се осигурят доставките на петрол, което да позволи заобикаляне на Босфора. Предлага се и изграждане на продуктопровод за осигуряване на готови нефтени продукти, а след това и неконвенционални биогорива и други течни горива. За електрификацията на транспорта Бенчев предупреди, че ако половината от личните автомобили в страната са на ток, само за тях ще са необходими 2 гигавата – мощност колкото от двата блока на  АЕЦ „Козлодуй“.