0

П овишението на основния лихвен процент (ОЛП) с 0,49 пункта от 1 октомври ще се отрази първо върху лихвите по кредитите за бизнеса и физическите лица. Това коментира финансовият експерт от „Моите пари“ Десислава Николова пред „Телеграф“.  
За първи път от януари 2016 г. този процент ще е различен от 0. В първия месец на 2016 г. неговото ниво бе 0,01 процента. Повишението отбелязва и най-високата стойност на лихвения процент от декември 2009 г., когато той бе 0,55 на сто. 
Николова коментира, че една от банките вече е повишила лихвите по съществуващи бизнес заеми, но се очаква това да се отрази и на други. 

Методика 

Според методиката за определяне на референтен лихвен процент банките използват основната лихва на БНБ, индексите Юрибор, а други се позовават на средните лихви по различните депозити от статистиката на БНБ. Юрибор е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро. В момента четири трезора се влияят от индекса Юрибор, който също расте, а две финансови институции пък използват основния лихвен процент. Оскъпяване на кредитите вследствие на скока на основната лихва ще има за клиентите на Българо-американската кредитна банка и Токуда банк. От индексите пък се определят лихвите в Търговска банка Д, Инвестбанк, Общинска банка и Прокредит банк. 
Николова посочи, че влиянието на скока на лихвите ще се отрази последно върху депозитите. 

Инфлация 

Банките обаче могат да задържат това покачване както при заемите, така и при влоговете, с решение на Управителния съвет, коментира още Николова. За пример тя даде, че това вече се е случило в трезорите, които са обвързали лихвите с инфлацията. 
Няма как да се прогнозира дали увеличението на лихвите ще доведе до отлив на търсещи заеми, заяви още Николова. Причината е, че потреблението на кредити зависи от много фактори като инфлация, работа и прочие. 
Ходът на БНБ идва, след като в последните месеци редица водещи централни банки по света увеличиха своите основни лихви, както и заради решението на Европейската централна да повиши лихвата от юли насам. 
С вдигането на ОЛП обаче ще се увеличи законната лихва за забава, която се формира като сбор от ОЛП и 10 процента. Така от 10 процента в момента лихвата за забава ще се увеличи на 10,49 процента.