0

Ц ената на три вида от най-масово купувания хляб трябва да падне от 19 до 33 ст. от 1 юли тази година.

Причината са промени в Закона за данъка върху добавената стойност, обнародвани в „Държавен вестник“, които предвиждат налагане на таван на надценката на хляба в размер на 15% до края на тази година, но за три вида хляб - „Бял“, „Добруджа“ и „Типов“.

С измененията се запазва нулевата ставка на ДДС за хляб и брашно до края на 2024 г., която трябваше да изтече в края на юни.

Удължиха срока, в който ДДС за хляба и брашното ще е 0%

Намаление

Цената на хляба в големите магазини се очаква да падне с 10-15%, коментира Димитър Людиев, председател на Регионалния съюз на хлебопроизводителите в Бургас. Така, ако сега цената на „Добруджа“ е 1,65 лв. за опаковка от 630 грама, то след 1 юли цената му трябва да падне на 1,40 лв. за брой. Людиев обаче заяви, че търговците имат различни разходи и при някои намалението може да е различно. Проверка на „Телеграф“ в магазините показа, че цената на един от най-масово предлаганите хлябове „Добруджа“ в момента се продава за 2,19 лв. за 830 грама. В случай че надценката е 30% и тя падне наполовина, както е заложено в закона, той ще се продава с 33 ст. по-евтино или за 1,85 лв. По-малката опаковка от 500 грама пък се продава за 1,24 лв., но с намалението ще струва 1,05 лв. Белият хляб от 500 грама в момента струва 1,49 лв., а ако надценката падне наполовина или от 30 на 15%, то той ще струва 1,27 лв. за брой.

Становище

От Сдружението за модерна търговия, което обединява големите магазини за хранителни стоки, остават без реакция към момента. В коментар, предоставен на „Телеграф“, посочват, че  предупрежденията на юристите са, че поправката е в противоречие с Конституцията на Република България и ще доведе до изкривяване на конкуренцията, от което ще пострада крайният потребител.

От сдружението ще поискат спешна среща с министрите на икономиката и на финансите с настояване за негативно становище по промените. Ще използваме всички официални и легитимни канали за огласяване на негативните последици за свободната стопанска инициатива от тази  неправомерна регулация, посочват от организацията на големите търговци.

Без реклами на хaзарт

Рекламата на хaзартни игри в медиите се забранява, предвиждат промените в Закона за хaзарта, обнародвани в „Държавен вестник“. Това означава, че всички клипове в медиите и печатна реклама, както и електронните издания, трябва да спрат след три дни, с изключение на излъчването на тиражите на Българския спортен тотализатор и анонсите за тях. Рекламата на хaзарт вече ще е допустима върху „външни рекламни съоръжения“, но за не повече от 5% от общата рекламна площ на всеки собственик на билбордове.

Забранено е да съдържа каквито и да е цифри, за да не се обявяват т.нар. бонуси, които да привличат играчи. Контролът по спазването на изискването ще осъществява Съветът за електронни медии, който ще сезира Националната агенция за приходите, а тя ще налага санкциите на нарушителите. С измененията се предвижда да не се допускат до хaзартни игри лица, които получават месечна социална помощ, с психични разстройства или такива, поставени под запрещение. Собствениците на казина и игрални зала в градове с под 10 000 души население пък ще имат три години, за да закрият обектите си. Ще ги запазят само тези в курортите и до границите.