0

Б АБХ потвърди огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в с. Богданица, общ. Садово, обл. Пловдив. Предстои хуманно умъртвяване на заболелите и контактни птици, както и предприемане на мерки за неразпространение на болестта.

Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта.

Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от общ. Садово – Богданица и Ахматово, и с. Конуш от общ. Асеновград. В 10-километровата наблюдавана зона попадат: от общ. Садово – селата Селци, Болярци, Моминско, Кочево, Караджово, Чешнегирово, Поповица, Милево и гр. Садово; от общ. Асеновград – селата Избеглии, Козаново, Боянци, Златовръх и Патриарх Евтимово; от общ. Първомай – селата Татарево и Дълбок извор; от общ. Раковски – с. Чалъкови.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.