0

П рез месец март тази година от общински терени на площадки за разкомплектоване са транспортирани близо 50 излезли от употреба моторни превозни средства, съобщава на сайта си Столичният инспекторат.

За месец февруари от общински терени са премахнати 70 излезли от употреба коли.

Принудителното преместване се извършва, след като собствениците не са ги преместили доброволно в тримесечния гратисен период и след издадена заповед от районната администрация. Най-много автомобили са премахнати от районите "Красно село" и "Овча купел".

От Столичния инспекторат припомнят, че на паркираните на общински терени изоставени автомобили първо се поставят стикери. В срок от три месеца собствениците могат да преминат годишен технически преглед, да ги преместят на частни терени или да ги предадат за рециклиране.

За 2022 г. Столичният инспекторат установи 5412 излезли от употреба моторни превозни средства за 2022 г. Собствениците на 1300 коли са ги преместили доброволно от общински площи, намиращи се в „Изгрев“, „Младост“, „Сердика“, „Подуяне“ и „Илинден“, а близо 300 коли са преминали преглед и за тях не е в сила предписанието. Репатрирани на площадки за разкомплектоване са повече от 600 негодни автомобила.