0

Н ад 40 млн. лева ще струва подмяната на обикновените водомери с уреди с дистанционно отчитане. Това изчисли „Телеграф“ на база данни от доклад на Министерството на енергетиката за броя на водомерите за топла вода, които са без радиоотчет, към 30 септември 2022 година. Според тях в цялата страна към този период от 509 000 уреда, които са в срок и имат пломби, само 95 000 са с дистанционен отчет, а на 11 000 трябва само да се монтира радиомодул. На практика остават 402 709 водомера, които до края на 2026 година трябва да бъдат сменени с такива, които да се отчитат дистанционно.

Цени

Общата сума, която ще глътне подмяната на водомерите обаче, не може да бъде изчислена точно, тъй като цените на уредите са различни. Те варират от 80 лева само за водомера и стигат до 250 лева с монтаж и пломбиране. Топлинни счетоводители също предлагат подмяна и пломбиране на водомери, като цената на „Техем“ например е 115 лева, на „Нелбо“ е 105 лв., а „Топлофикация София“ е обявила цена от 125 лева.

От „Техем“ припомнят, че по закон клиентите са длъжни да съгласуват модела на дистанционния водомер с топлинния счетоводител, който обслужва сградата, за да може да се извършва коректен дистанционен отчет. В случай че има несходство, показанията на уреда няма да могат да се разчитат от фирмата.

Вариант

Освен че цените на различните уреди варират, но в някои градове вече се предлагат водомери и разпределители под наем. Преди 12 години тази услуга за първи път се предостави от топлинния счетоводител „Техем“ в Пловдив. От началото на септември и „Топлофикация София“ вече предлага дистанционни уреди под наем по заявка на клиента. Месечният наем плюс отчет и подаване на данните към топлофикационното дружество за разпределители с дистанционен отчет в Пловдив е 1,20 лева, като сумата се фактурира само в отоплителния сезон. 2,40 лева пък е наемът заедно с отчета на водомерите. При този вариант домакинствата нямат никаква първоначална инвестиция, както и ангажимент за това дали уредите са проверени.