0

Д епутатите приеха на първо четене изменение и допълнение на Конституцията на България. "За" гласуваха 164 народни представители от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС, "против" бяха 66 депутати от „Възраждане“, „БСП за България“ и „Има такъв народ“, нямаше въздържали се. 

Вносители на законопроекта са Христо Иванов, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Атанас Атанасов, Кирил Петков, Десислава Атанасова и група народни представители.

Част от големите промените в Конституцията предвиждат разделянето на сегашния Висш съдебен съвет (ВСС) на съвет за прокурори и съвет за съдии, като се премахва пленумът. Съдийския съвет ще се състои от 15 членове, сред които председателите на ВКС и ВАС, 8 членове, избрани от съдиите пряко, и 5, избирани от Народното събрание, но те не трябва да са действащи съдии. Прокурорският съвет ще се състои от 10 членове, сред които главният прокурор, 6, избирани от парламента, както и двама, избрани от прокурорите, и един от следователите. Правосъдният министър ще може да председателства съвета, но ще е без право на глас.

Главният прокурор и председателите на върховните съдилища да имат по-кратки мандати. ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС предлагат главният прокурор да няма право да осъществява надзор за законност и методическо ръководство на прокуратурите. Предвижда се той да е само "ръководител на върховната прокуратура". Обвинител №1 ще има право на до два мандата от по 5 години.

Парламентът да не се разпуска при падане на правителството, като Народното събрание не заседава само в периода на предизборна кампания. Освен това се променят и правилата за избор на служебен кабинет.

Текстовете бяха разкритикувани от Венецианската комисия, която обяви проекта за немотивиран и лишен от обществено обсъждане. В становището ѝ обаче имаше и положителна оценка, свързана с разделянето на съдебния съвет на два съвета. Вносителите неколкократно обявиха, че са готови да се вслушат в критиките и да променят някои неща. Предстои между двете четения да бъдат изчистени някои от спорните моменти.

Председателят на комисията по конституционни въпроси Радомир Чолаков от ГЕРБ-СДС поясни, че между първо и второ гласуване ще бъдат нанесени редакции в следния смисъл:

- Смяната на националния празник няма да бъде подкрепена. Предложенията предвиждаха той да се празнува на 24 май вместо на 3 март.

- Параграф 17, който гласи, че "в тримесечен срок от влизането в сила на този закон се провежда избор на Висш съдебен съвет. Прокурорски съвет и главен прокурор", ще бъде оттеглен.

- Ще бъде преформатирана длъжностната характеристика на главния прокурор по такъв начин, че да отпадне надзорът за законност над всеки отделен прокурор. Ще му бъдат запазени методическите указания, той ще си остане ръководител на Върховната прокуратура и представител на прокуратурата.

- По отношение на индивидуалната конституционна жалба - ще бъде дадена възможност на всеки съд по искане на страна или по своя преценка да се отнася директно към Конституционния съд.

- Професионалната квота в съдийската колегия ще бъде завишена за сметка на политическата. Няма да бъде възможно прокурори да се намесват във вземането на кадрови решения по отношение на съда.

Чолаков заяви, че ще направи предложение за редакция по отношение на двойното гражданство, което ще се състои в това министрите да бъдат с двойно гражданство със съгласието на НС.