0

П рез 2027 година делът на хората на възраст над 65 години ще бъде почти 25% от цялото население на страната, т.е. всеки четвърти българин ще бъде пенсионер, а към 2060-а ще надхвърли 30%. Данните бяха оповестени на организирана от "Каритас България" кръгла маса по проблемите на дългосрочните грижи в домашна среда за възрастните хора.

Към 2021 г. броят на пенсионерите в България е приблизително 2,1 милиона души. Това включва както хора, получаващи пенсии за осигурителен стаж и възраст, така и такива, получаващи други видове пенсии, като например инвалидни или наследствени пенсии.

За една година от държавният бюджет е отделено около 12,8 милиарда лева за пенсии. 

В момента хората на 65 и повече навършени години са милион и половина или 23,5% от населението, а предлаганите услуги не отговарят на голямото търсене, коментира Светлана Гьорева от организаторите на форума.

"Въпреки всички извървяни положителни стъпки в създаването на среда за развитие на подкрепата за възрастните хора, трябва да направим тъжната констатация, че достъпът на възрастните хора до подходящи услуги не е гарантиран от гледна точка на наличност, на финансова достъпност. В много населени места хората нямат достъп до здравни услуги, до различни социални услуги, а много от услугите, които се предлагат най-вече в здравната сфера, са струващи скъпо и хората не могат да си ги позволят", каза тя.

Участници във форума отправиха редица препоръки, сред които разработване на нов вид застраховане или допълнително осигуряване, освен здравното, което да даде право на възрастния човек да получава помощ и грижи в дома си.