0

И през месец юли се запазва рекордно ниското равнище на безработицата от 4,2 процента, същият е бил процентът и за юни, отчита Агенцията по заетостта.

Регистрираните в бюрата по труда се увеличават незначително с 416 души, като това се дължи основно на регистриращите се украински бежанци със статут на временна закрила.

В края на летния сезон заявените свободни работни места на първичния пазар на труда са над 11 хиляди, най-много - една четвърт от тях, са в преработващата промишленост.

Работна ръка се търси също в хотели и ресторанти, в образованието, търговията, ремонтните дейности, както и в държавното управление.