0

Р екорден ръст на българите, които са си купили стаж за пенсия, за да успеят да се пенсионират през миналата година, отчитат от Националния осигурителен институт. През 2023 г. от тази възможност са се възползвали 4707 души, като бройката нараства сериозно за последните пет години. За сравнение през 2022 г. вноски за пенсия са направили 4093-ма души, през 2021 – 3840, през 2020 – 3932, а през 2019 г. – 3856 човека.

Вноска

Сериозно нараства цената за закупуване на стаж. Тя се определя на базата на ръста на минималния осигурителен доход. Така през миналата година хората са платили общо над 32,8 млн. лева, за да могат да се пенсионират, а през 2022 г. платената сума е 24,43 млн. лева. От 1 август 2023 г. стажът за пенсия поскъпна, тъй като минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се увеличи от 710 на 780 лева. От началото на тази година има ново повишение в резултат на минималния осигурителен доход, който стана 933 лева. Цената за месец стаж е 19,8% от тази сума. Така в момента месец стаж струва 184,73 лева, а година – 2 126,80 лева. За целия период от пет години кандидат-пенсионерът трябва да плати 11 084 лева.

Портал

От понеделник в НОИ вече работи Единен портал за електронни услуги (ЕПЕУ). Той е достъпен през интернет страницата на института и обединява в себе си всички съществуващи платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания. Порталът е интегриран с централизираните системи „е-Автентикация“ и „Система за сигурно електронно връчване“, поддържани от Министерството на електронното управление. Системата може да се достъпва с ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове квалифицирани електронни подписи (КЕП), издадени от доставчици на удостоверителни услуги у нас. Чрез платформата осигурените лица, самоосигуряващите се и осигурителите могат да заявят широк набор от електронни услуги, както и да получат достъп до Електронно осигурително досие за пенсия, Електронно социалноосигурително досие за осигурени и самоосигуряващи се лица и Електронно социалноосигурително досие за осигурители.